Disclaimer

OCAI online besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

OCAI online is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals storingen of onderbrekingen of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door OCAI online.

Tevens aanvaardt OCAI online geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens OCAI online via deze website.

OCAI online garandeert niet dat toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Voorts zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en deze disclaimer, prevaleren de algemene voorwaarden.