Het boek: Organizational Culture Change Verandering in kringen van 10

Waarom levert het merendeel van de verandertrajecten in organisaties niet de gewenste resultaten op en kost organisatieverandering zoveel tijd, geld, inspanning en frustratie? Het gaat meestal mis door een te abstracte en grootschalige aanpak gericht op systemen en structuren, maar dat leidt vaak tot papieren tijgers. Hoe lukt het wel?

"Echte" verandering vereist dat managers en werknemers hun dagelijks gedrag veranderen - daadwerkelijk dingen anders gaan doen - elkaar kopiëren, conditioneren, coachen. Duurzame verandering ontstaat in dit "sociale veld" en heeft alles te maken met cultuur: "de vanzelfsprekende manier waarop we de dingen hier doen".

Succesvolle verandering gaat om mensen en is persoonlijk, pragmatisch en gericht op gedrag in veranderkringen van maximaal 10 collega's. We kunnen niet op commando anderen veranderen. Veranderen kun je alleen jezelf - als je er tenminste bij betrokken wordt - met wat dagelijkse steun van collega's.

Over deze spannende mix van persoonlijke en gezamenlijke verandering gaat het Engelstalige boek: "Organizational Culture Change - Unleashing your organization's potential in circles of 10" door Marcella Bremer.

Organisatiecultuur als startpunt voor verandering

Marcella Bremer MScBA begeleidt als consultant organisatieverandering vanuit de invalshoek van cultuur: "Hoe veranderen we gezamenlijk onze gewoonten?" Ze gebruikt het gevalideerde Organizational Culture Assessment Instrument van Cameron en Quinn als startpunt, waarna ze in kleine groepen workshops doet om samen vanuit betrokkenheid te komen tot concreet, persoonlijk gedrag dat kopieerbaar is voor anderen en ook vol te houden is in de drukke waan van de dag. Zo combineer je persoonlijke en collectieve verandering. Mensen nemen zelf eigenaarschap voor gedrag, resultaten en verandering.

Dat past in de 21e eeuw waarin moderne professionals meer autonomie en vertrouwen willen, zich willen blijven ontwikkelen in hun vak terwijl ze samen aan een inspirerend doel werken. Het past ook bij verandering als kerncompetentie, nodig in deze snelle wereld.

Niet alleen Wat, maar Hoe?

Iedereen die cultuur vaag vindt, zou dit boek moeten lezen. Het wordt concreet en raakt de resultaten van de organisatie. Dit boek is pragmatisch, niet academisch en zit vol cases en "lessons learned". Het gaat niet zozeer om het WAT van verandering maar om het HOE. Daar zit de sleutel tot succes: doe je het samen, maak je het concreet, klein en persoonlijk?

BEN je de verandering in plaats van er alleen maar over te praten? Wat zijn de zeven succesvoorwaarden? Wat scoor jij op de vier archetypen van cultuur? Als het erop aankomt, kies je dan voor mens- of resultaatgericht, voor vernieuwing of vasthouden...? Welk gedrag hoort er bij jullie cultuur? Waar kom je mee weg? Welke cultuur helpt ons de toekomst door? Wat gaan we dan concreet anders doen? Hoe komen we daar met zijn allen? Een fascinerende puzzel die je met je hele organisatie oplost!

Bestel de paperback

Bestel je boek vandaag nog bij Bol! Het kost € 21,99 inclusief verzendkosten. Bestel je meer dan 10 boeken, neem dan even contact met ons op.

Download je boek vandaag nog

"Organizational Culture Change - Unleash your organization's potential in circles of 10"
Engelstalig. 24 hoofdstukken pragmatische uitleg, lessons learned en een 7-stappen aanpak.
Verkrijgbaar voor Kindle.

Heb je geen Kindle?

Download dan de juiste app voor je computer, smart phone of tablet.

Epub/iBook versies en de papieren versie volgen in de nabije toekomst (verwachting eind januari 2013).