OCAI en uw Persoonlijk Profiel

Hoe past uw persoonlijkheid binnen het model van de concurrerende waarden? Weerspiegelt uw werkstijl de mensgerichte familiecultuur terwijl meer resultaatgerichte marktcultuur nodig is? Heeft u een voorkeur voor de duidelijke logica en bedachtzaamheid van hiërarchiecultuur of gedijt u juist in een innovatieve, creatieve, soms licht chaotische variant van adhocratiecultuur?

Voor cultuurverandering is veelal ook persoonlijke verandering nodig. Dit geldt voor iedere medewerker in een organisatie maar met name voor de managers/projectleiders die de cultuurverandering inspireren en faciliteren. De stijl van de leider of de voorbeeldfiguur heeft een grote invloed op de cultuur van team of organisatie!

Het is belangrijk dat u weet waar uw kracht en uw uitdagingen liggen. Het Persoonlijk Profiel geeft inzicht in uw persoonlijke voorkeuren en geeft antwoord of deze aansluiten bij de gewenste cultuur van uw organisatie.

Met een uitgebreid persoonlijkheidsprofiel krijgt u inzicht in hoe uw persoonlijkheid zich verhoudt tot de vier cultuurtypen!
OCAI Online werkt hiervoor samen met Van Leusden HR Consultancy & Coaching.

Hoe werkt het Persoonlijk Profiel?

Het persoonlijk profiel is gebaseerd op de vier persoonlijkheidstypen van Jung en vier van de "Big Five" persoonlijkheidskenmerken, die ook ten grondslag liggen aan het OCAI en de concurrerende waarden.
Deze persoonlijke meting is net zoals het OCAI wetenschappelijk gevalideerd.

  • U vult de persoonlijke meting online in; dit kost ongeveer 20 minuten tijd.
  • Hierna maakt Peter van Leusden een afspraak met u om uw persoonlijk profiel te presenteren en te bespreken.

Investering voor het Persoonlijk Profiel

De investering is € 247,- exclusief btw en reiskosten (€ 0,28 per km).

Hiervoor krijgt u:

  • Schriftelijk Persoonlijk Profiel inclusief managementstijl
  • Uitgebreide schriftelijke uitleg over het Persoonlijk Profiel
  • Persoonlijk terugkoppelingsgesprek met inzicht in uw persoonlijke voorkeuren en hoe uw stijl zich verhoudt tot de huidige en gewenste cultuurtypen.

Ja, ik wil graag mijn Persoonlijk Profiel meten en ontvangen!

naar Peter van Leusden.
Binnen maximaal 2 werkdagen ontvangt u de email met inlogcode voor de persoonlijke meting.

Persoonlijk profiel voor meer personen

Wilt u meer personen uit uw (management)team een persoonlijke meting laten doen? Dat kan natuurlijk ook.

In zo'n geval is een collectieve nabespreking in de vorm van een teamworkshop erg nuttig. De deelnemers krijgen inzicht in hun persoonlijke profiel en dat van de anderen, in relatie tot de huidige en gewenste cultuur.
Onmisbaar voor wie op persoonlijk niveau verder wil met verandering en het aanpassen van de eigen werk- en managementstijl aan de cultuurtypen.

Investering: rekenvoorbeeld

Bij 10 deelnemers ontvangen 10 deelnemers hun Persoonlijk Profiel en schriftelijke handleiding zoals hierboven genoemd. Met een aansluitende workshop van 1 dagdeel, komt de investering op € 2430,- excl btw en reiskosten.
Wilt u dieper ingaan op de deelnemers-profielen en cultuur, kies dan voor 2 dagdelen, investering € 2830,- excl btw en reiskosten.
Erg inzichtelijk: een los teamwiel waarop de deelnemers geplot zijn kost aanvullend € 50,-.

Interesse in meerdere persoonlijk profielen met workshop?

Peter van Leusden voor een offerte voor uw situatie.